Au pair

Een au pair is een jongvolwassen persoon, die voor meerdere maanden in het buitenland bij een gastfamilie woont om daar als au pair; het land, taal en cultuur te leren kennen. In ruil voor kost, inwoning en zakgeld helpt de au pair het gezin bij verschillende dingen omtrent het huishouden en de zorg over kinderen.

Taken van een au pair

Over het algemeen genomen is de belangrijkste taak voor een au pair het verzorgen van kinderen. Daartoe behoren, naast aandacht voor de kinderen, ook het bereiden van maaltijden alsmede het spelen, voeden, verschonen en de lichaamsverzorging van de kinderen. Ook huiswerkbegeleiding kan tot de plichten van een au pair behoren. Tevens helpt de au pair bij het huishouden, het doen van boodschappen en het brengen en halen van de kinderen m.b.t. crèche, school of andere activiteiten.

Leven als au pair

Een verblijf als au pair heeft normaliter uiterst positieve effecten op de persoonlijke ontwikkeling van een mens. Zowel de zelfstandigheid, de verantwoordelijkheid alsmede een open houdig ten opzichte van een andere cultuur en andere mentaliteit worden door de deelname aan een au pair programma ondersteund en verder ontwikkeld.

Wilt u meer lezen in deze categorie? Bekijk dan ook: