BSO

BSO is een afkorting voor de professionele kinderopvang genaamd Buitenschoolse opvang. Op een BSO kunnen kinderen terecht die buiten de schooluren niet thuis kunnen worden opgevangen. Deze manier van opvang vindt meestal voor of na school plaats, of in de vakanties. Een BSO kan werkende ouders een goede uitkomst bieden wanneer zij geen gebruik kunnen maken van een gastouder of nanny. De buitenschoolse opvang bevindt zich vaak in het schoolgebouw zelf of in de buurt van de school en heeft meestal een samenwerkingscontract met de betreffende school/scholen in de buurt.

Scholen

Scholen zijn verplicht om zelf de buitenschoolse opvang voor hun schoolkinderen te organiseren. Dit gebeurt meestal in overleg met de ouders. Scholen kunnen overwegen om de buitenschoolse opvang aan een organisatie uit te besteden. Daarnaast zijn ouders zelf verantwoordelijk voor het aanmelden en betalen voor de opvang van hun kinderen.

Activiteiten op een BSO

Op de BSO worden vaak activiteiten voor de kinderen georganiseerd. De oudere kinderen kunnen hier hun huiswerk maken maar tevens ook knutselwerkjes zoals tekeningen, schilderijen en spelletjes doen. Vaak bevindt de buitenschoolse opvang zich in de buurt van een plein of speelveld zodat de kinderen ook naar buiten kunnen om te spelen.

Waarom kiezen voor een BSO

Buitenschoolse opvang is dus een goede uitkomst wanneer ouders hun kinderen niet op tijd naar school kunnen brengen of halen. Er zijn echter tijden verbonden aan het brengen en halen van de kinderen naar de buitenschoolse opvang. Ook in de vakanties kunnen kinderen bij de buitenschoolse opvang terrecht. Vaak worden dan ook activiteiten georganiseerd die een dagdeel innemen, bijvoorbeeld naar een speeltuin, park of het strand.

Wilt u meer lezen in deze categorie? Bekijk dan ook: