Homecare

Homecare is de zorg en de verpleging van een patiënt bij de patiënt thuis. In Nederland is het woord thuiszorg veel bekender dan het oorspronkelijk Engelse woord homecare. Homecare is niet hetzelfde als ziekenzorg. Homecare kan zowel door een professionele dienst uitgevoerd worden, alsmede door familieleden of bekenden van degene die verzorgd dient te worden. Afhankelijk van de soort homecare kan er onderscheiden worden in medische homecare en niet-medische homecare.

Voordelen van homecare

In de zorg geldt het adagium ‘ambulant voor stationair’. Zolang homecare mogelijk is, zou die dus ook moeten worden gebruikt. De zorgbehoevende kan dan de nodige zorg krijgen zonder dat het nodig is de vertrouwde leefomgeving te verlaten. Zo kan een stuk levenskwaliteit behouden blijven. Door homecare worden lange ziekenhuisopnames bovendien vermeden. De patient heeft door de verzorging altijd een aanspreekpunt waarop hij kan terugvallen, waardoor hij een zeker gevoel van veiligheid krijgt.

Nadelen van homecare

Niet iedere patiënt geeft de voorkeur aan homecare, omdat het in enkele gevallen voor isolatie van de zorgbehoevende kan zorgen. Afhankelijk van de intensiviteit van de nodige zorg kan homecare ook duurder zijn dan de opname in een stationaire inrichting. Het grootste nadeel van homecare is echter het gevaar van onvoldoende toezicht, omdat de patiënt op feestdagen en ‘s nachts vaak op zichzelf is aangewezen. Voor de familieleden en andere betrokkenen is homecare bovendien een grote psychische belasting, omdat ze continu met het ziektebeeld worden geconfronteerd en qua tijd en werk vaak overbelast zijn.

 

Wilt u meer lezen in deze categorie? Bekijk dan ook: