Kinderbescherming

Kinderbescherming is een dienst van het ministerie van Justitie, die regionaal opereert maar centraal aangestuurd wordt.

Taken van de kinderbescherming

De kinderbescherming houdt zich voornamelijk bezig met kinderen, die ernstig met zichzelf of hun omgeving in de knel zitten. De werkzaamheden van de kinderbescherming bestaan vooral uit het adviseren en begeleiden van de desbetreffende kinderen en hun omgeving. Zo geeft de kinderbescherming advies en begeleiding op het gebied van omgang, verblijf en ouderlijk gezag en houdt het zich bezig met kinderen die (veelvuldig) strafbare feiten plegen. Daarnaast bestaat een belangrijke taak van de kinderbescherming uit het beschermen van kinderen die te maken krijgen met misbruik of verwaarlozing.

Hulp van de kinderbescherming

Indien men om wat voor een reden dan ook zo overbelast is met de opvoeding van een kind, dat er niet meer aan opvoeden toegekomen wordt of dat het kind erg onhandelbaar is, dan kan men overwegen contact op te nemen met de Raad voor de Kinderbescherming. Het kan ook een oplossing zijn om een goede kinderoppas of nanny te vinden, die tijd met het kind doorbrengt. Ook een oppasmoeder kan een alternatief zijn. Een oppasmoeder vind u nu op nl.Care.com, heel eenvoudig met behulp van uw postcode.

Wilt u meer lezen in deze categorie? Bekijk dan ook: