Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

 

Wanneer uw kinderen naar de kinderopvang gaan kunt u in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. U komt hiervoor in aanmerking wanneer u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk volgt of een inburgeringscursus doet. Dit geldt ook voor uw partner.

 

 

Uw kind moet ook naar een geregistreerde kinderopvang gaan. De toeslag is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt. Onder kinderopvang verstaat men:

 

  • Kinderdagverblijf
  • Buitenschoolse opvang
  • Gastouderopvang
  • Tussenschoolse opvang
  • Peuterspeelzalen

 

De toeslag is inkomensafhankelijk, dit betekent dat hoe hoger het (gezamenlijke) inkomen is hoe lager de toeslag zal zijn. De Nederlandse Belastingdienst betaalt u de toeslag uit. De toeslag is afhankelijk van hoeveel uur en hoeveel kinderen naar de opvang gaan. Er is echter wel een maximumuurtarief wat vergoed wordt.

 

Wanneer uw kinderen naar een gastouder gaan kunt u ook aanspraak doen op de kinderopvangtoeslag. De gastouder dient daarvoor wel geregistreerd te zijn als gastouder evenals de locatie, die ook geregistreerd dient te zijn als gastouderlocatie.

Op nl.care.com kunt u snel en eenvoudig op zoek naar een geregistreerde gastouder voor uw kinderen.