Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs is het overdragen van kennis, vaardigheden en het ontwikkelen van een mening.

Het onderwijs in Nederland volgt een door de overheid bepaald programma. Dit programma verschilt per type school maar de einddoelen zijn voor alle onderwijsinstellingen hetzelfde. Nederland kent een leerplicht voor alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Na deze periode geldt er een gedeeltelijke leerplicht tot de leeftijd van 23 jaar. De leerplicht vervalt wanneer de leerling een MBO niveau twee diploma of hoger heeft behaald.

 

Scholen

We kunnen het onderwijs in Nederland onderverdelen in drie soorten.

Het basisonderwijs, hieronder valt de basisschool. Hier volgen de kinderen les vanaf hun vierde tot ongeveer twaalf jaar. Nadat ze acht groepen hebben doorlopen maken ze een citotoets. Deze toets vormt een beeld over welke soort vervolgonderwijs het beste bij de leerling past.

 

 

Na de basisschool is het voortgezet onderwijs de volgende stap. De eerste twee of drie jaar behoren tot de basisvorming van een leerling. Deze basisvorming onderwijst dezelfde vakken aan leerlingen op alle soorten voortgezet onderwijs. Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs(VMBO) is een 4-jarig traject. Dit sluit aan op het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) of er is doorstroom naar het Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO). Dit 5-jarig traject sluit aan op het Hoger beroepsonderwijs (HBO). Tot slot is er Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs(VWO) welke toegang verschaft tot een Universitaire opleiding.

 

De MBO opleidingen zijn beroepsgericht en leiden in één tot drie jaar op tot een zelfstandige beroepsuitoefenaar. Een vierjarige HBO Bachelor opleiding is vooral gericht op de vak theoretische kennis, er is veel samenhang met de praktijk. Een Universitaire opleiding is een wetenschappelijke opleiding met een academische achtergrond.

 

Iemand die studeert kan de perfecte oppas zijn. Ze zijn flexibel en kunnen vaak heel goed met kinderen overweg. Een hoop studenten kunt u ook helpen als bijlesdocent.

 

 

Wilt u meer lezen in deze categorie? Bekijk dan ook: