PGB

De afkorting PGB staat voor persoonsgebonden budget. U komt hiervoor in aanmerking als er is vastgesteld dat u zorg nodig hebt. Hiermee kunnen zorgzoekenden zelf een bepaald bedrag uitgeven aan zorg. Het persoonsgebonden budget wordt onververdeeld in de twee categoriën namelijk voor zorg en begeleiding (AWBZ) en voor hulp bij het huishouden en voorzieningen (Wmo). Dit kunt u doen via het Centrum indicatieinstelling zorg (CIZ), het Bureau Jeugdzorg (BJZ) voor personen onder de 18 jaar met een psychiatrische aandoening of de gemeente voor Wmo-zorg.

Het besteden van uw persoonsgebonden budget

Wanneer u hiervoor niet in aanmerking komt wordt u financieel niet ondersteund in het betalen van zorg. Dit moet u dan geheel uit uw eigen zak betalen. Zorg er voor wanneer u een PGB krijgt dat u dit geld ook uitgeeft aan zaken waar dit ook voor bedoelt is. Er wordt namelijk gecontroleerd dat dit geld niet wordt uit gegeven aan zaken waar dit niet voor bedoeld is.

Waarom persoonsgebonden budget?

Een reden waarom u een persoonsgebonden budget wilt kan zijn dat u zelf uw zorg wilt kiezen. Hiervoor kunt terecht bij Care.com. Op Care.com/ouderenverzorger vindt u alle verzorgers bij u in de buurt. Regsitreer je wel even als ‘zorg vinden’, anders kun je niet alle verzorgers zien. Het PGB gaat op voor de categoriën spceciale zorg en ouderen zorg.

 

Het is ook mogelijk om het persoonsgebonden budget uit te geven aan het inkopen van zorg en een ander deel in natura te ontvangen. Zo kan je de thuiszorg in natura krijgen en een extra hulp voor het wandelen met het PGB betalen. Het PGB kan ook besteed worden aan de bemiddelingskosten voor het vinden van een persoonlijke verzorger.