Scholen

Een school is een instelling waarin onderwijs gegeven wordt in verschillende vormen. Het woord ‘school’ is afgeleid van het Griekse woord voor ‘vrije tijd’. Vanwege de leerplichtwet gaan de meeste kinderen naar een school, hoewel ook andere onderwijsvormen mogelijk zijn om aan de leerplicht te voldoen. Het onderwijs valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onderscheid in scholen

 

In Nederland geldt volledige leerplicht voor iedereen van 5 (start op de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag) tot en met 18 jaar.

 

Er zijn openbare, bijzondere en particuliere scholen. De eerste twee worden gefinancierd door de overheid en die scholen mogen nog een ouderbijdrage vragen.
Vanaf hun 4de jaar tot ongeveer hun 12de, zitten de kinderen op de basisschool. De basisschool heeft 8 groepen. Groepen 1 en 2 worden ook wel de kleuterklassen genoemd. Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 8 maken de meeste leerlingen de citotoets. Uit het resultaat van de citotoets maken de leerlingen samen met de leraar en hun ouders hun schoolkeuze.

 

Het voortgezet onderwijs duurt 4, 5 of 6 jaar. De eerste drie jaren worden de basisvorming genoemd (op het vmbo eerste de twee jaar). Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) duurt 5 jaar en is voor 12- tot 17-jarigen. Hieruit stromen de leerlingen door naar het hbo of het mbo.

 

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt 6 jaar en is voor 12- tot 18-jarigen. Hieruit stromen de leerlingen door naar het hbo of de universiteit. Het vwo is onderverdeeld in atheneum en gymnasium

 

Met een mbo-, havo- of vwo-diploma kan men worden toegelaten op het hbo. Het hbo bestaat uit twee delen. Een bachelor duurt vier jaar en het master deel duurt één of twee jaar.
Met een vwo-diploma of een hbo-propedeuse kan men worden toegelaten in het wetenschappelijk onderwijs. Ook de universiteit bestaat uit twee delen: een bachelor- en masteropleiding.

 

Vaak is het voor leerlingen lastig om bepaalde vakken bij te houden. Bijles zou in dit geval de juiste oplossing zijn voor deze leerlingen. Bij Care.com vindt u een grote selectie aan huiswerkbegeleiding, studiehulp en studiebegeleiders.