Verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking, ook wel mentale retardatie genoemd, is een verzamelnaam voor een ontwikkelingsstoornis waardoor men bepaalde verstandelijke ontwikkelingen niet op normale snelheid of tot volledig kunnen ontwikkelen. Er zijn verschillende synoniemen voor een verstandelijke beperking, waaronder: zwakzinnigheid, geestelijke achterstand, intelectuele stoornis of mentale handicap.

Oorzaken en soorten

Een verstandelijke handicap kan aangeboren zijn. Dit kan echter ook door een trauma, metabool of beschadiging van het hersenletsel ontstaan. Een van de meest bekende verstandelijke beperkingen is het syndroom van Down. Een verstandelijke handicap gaat vaak gepaard met stoornissen zoals autisme, scizofrenie of PPD-NOS. ook kan dit in combinatie met een lichamelijke handicap. Men spreekt dan van een meervoudige handicap.

Gradaties van een verstandelijke beperking

Afhankelijk van de gradatie van de handicap kan een verstandelijk gehandicapte onderwijs volgen en in een speciale woongroep in zijn dagelijkse behoeften voorzien. In het speciaal onderwijs krijgen deze mensen extra zorg bij het leren aangeboden. Doordat er verschillende soorten gradaties van verstandelijke beperkingen zijn, is ervaring erg belangrijk om de juiste zorg te kunnen verlenen. Het is dus belangrijk om aan te geven met wat voor soorten beperkingen u ervaring heeft zodat u de juiste zorg aan de juiste persoon kunt verlenen.

 

Wilt u meer lezen in deze categorie? Bekijk dan ook: