Vrije school

De vrije school

De vrije school is onderwijs gebaseerd op de antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner. Op een vrije school staat de ontwikkeling van het kind centraal. Naast onderwerpen als lezen, schrijven en rekenen is er ook veel aandacht voor muziek, handvaardigheid en sport.

Historie

De antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner is de basis voor de vrije school. Steiner ontwikkelde zijn opvatting in in het begin van de jaren 1900. In zijn boek ‘Filosofie van de vrijheid’ ontwikkelde hij zijn visie over de antroposofie verder. In 1919 richtte hij de eerste vrije school op in Stuttgart, Duitsland. In plaats van te werken werd er gefocust op het ontplooien van de persoonlijkheid. Al in 1923 werd in Nederland de eerste vrije school opgericht in Den Haag.

Wat betekent vrij?

De verwijzing naar ‘vrij’ in de vrijeschool slaat niet terug op het vrij laten van het kind in het onderwijs. Het verwijst naar de pedagogische visie op vrijheid. Dit betekent dat de geest van de kinderen in het onderwijs vrij moet zijn om verder te kunnen ontwikkelen. Het leerplan van deze scholen is zo opgebouwd dat leerlingen veel nadruk kunnen leggen op de eigenschappen die ze belangrijk vinden. De kinderen worden gestimuleerd om hun persoonlijkheid te ontwikkelen.

De visie van de vrije school is dat de kerndoelen voor de basischool, die door de overheid worden bepaald, niet worden gezien als uiteindelijk doel van de school, maar als tussendoel voor de leerlingen in hun ontwikkeling als persoon.

De School

In de antroposofische scholen spelen fantasie en creativiteit een belangrijke rol. Er wordt veel aandacht besteed aan dingen als toneel en schilderen. Er wordt veel gewerkt met natuurlijke producten zoals wol en hout. De aankleding van de gebouwen is meestal rustig, om de kinderen niet af te leiden tijdens spellen en creatieve activiteiten worden overal rustige ‘natuurlijke’ kleuren gebruikt zoals bruin.

Op nl.care.com kunt u op zoek naar bijvoorbeeld een oppas of een babysitter die de visie van Rudolf Steiner volgt.