Zorginstellingen

Zorginstellingen

Er bestaan heel veel verschillende soorten zorginstellingen, bijvoorbeeld voor kinderen, ouderen, zorgbehoevenden en dieren. Ook kan er onderscheid gemaakt worden tussen instellingen, waarin 24-uurs zorg aangeboden wordt en waarin dus echt gewoond wordt enerzijds en instellingen, die gedurende een paar uur of gedurende de gehele dag zorg aanbieden anderzijds. Maar alle instellingen hebben met elkaar gemeen, dat het welzijn van degenen die er worden verzorgd boven alles gaat.

Zorginstellingen voor ouderen

Instellingen waarin gewoond wordt, zijn bijvoorbeeld verpleeghuizen, bejaardentehuizen, seniorenredisdenties en seniorenwoningen. Hier kunnen ouderen de herfst van hun leven doorbrengen, terwijl ze hulp krijgen van en verzorgd worden door verzorgenden en ander verzorgend personeel. Indien u op zoek bent naar zo’n vorm van verzorgd wonen, dan kunt u onder ‘verpleging’ informatie krijgen over passende zorginstellingen in uw buurt.

Zorginstellingen voor kinderen

Kinderdagverblijven, crèches of na- of voorschoolse opvang zijn een paar van de meest gangbare zorginstellingen voor kinderen. In deze instellingen worden de kinderen vaak alleen gedurende een paar uur of gedurende de dag verzorgd. Maar ouders die werken of gezinnen hebben vaak ook een opvangmogelijkheid voor buiten de openingstijden van de kinderdagopvang nodig. In dit geval kunnen zij via Care.com aan babysitters, oppasmoeders en nanny’s komen. Zij verzorgen kinderen gedurende de gehele dag of ook ‘s nachts. Vul op de homepage van nl.Care.com bijvoorbeeld oppasmoeder Amsterdam of kinderverzorging in Rotterdam in en direct al komen er passende aanbieders op uw beeldscherm. U kunt natuurlijk ook zelf een advertentie plaatsen.

 

Wilt u meer lezen in deze categorie? Bekijk dan ook: